Yhteystiedot

Virikeapu
Porokuja 47
99600 Sodankylä

Anja Pulju
040 7375 888
anja.pulju@virikeapu.fi

Etuja


Anja Pulju


anjapulju22.jpg


Asenne ratkaisee eli sen minkä teen, niin teen sen ilon ja positiivisuuden kautta. Minulla on erinomaiset vuoro-vaikutustaidot ja koen että minun on helppoa tunnistaa asiakkaiden tarpeita ja tunteita sekä ymmärtää heitä. Olen persoonana innostava ja kannustava, löydän ihmisistä aina hyviä puolia. Työmoraalini on erittäin korkea ja sitoudun aina tekemään laadukasta työtä. Asiakas kokee olonsa turvalliseksi kokeneen, ammattitaitoisen ihmisen kanssa, joka huolehtii hänestä arvostaen, yksilöllisesti – ihminen ihmiselle.
 
Yhteiskunnan resurssit vanhustyöhön (kotona ja palvelutaloissa, laitoksissa asuvat) eivät enää riitä. Jotta ikäihmiset voisivat asua ja elää heille mielekästä elämää mahdollisimman pitkään omissa kodeissaan, tarvitsevat he siihen tukea.
 
Mielestäni ikääntyneiden kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukemiseen kannattaa panostaa. On inhimillisesti arvokasta ja yhteiskunnallisestikin järkevämpää "hoitaa" ikäihmiset kotonaan kuin laitoksissa. Koen, että ammattitaidollani pystyn antamaan erilaisia tukemisen "avaimia" jotta iäkkäät selviytyisivät mahdollisimman pitkään kotona.

Antamillani palveluilla voin vaikuttaa mm. yksinäisyyden lieventämiseen, terveyden edistämiseen ja toimintakyvyn ja vireyden ylläpitämiseen.

Suurella sydämellä!

Työkokemus

Koulutus


Työkokemusta on karttunut jo yli 30 vuoden ajalta mm. Sodankylän kunnassa perushoitajana ja eri vanhustyön tehtävissä terveyskeskuksen vuodeosastolla, kotisairaanhoidossa ja Hannuksenkartanon vanhainkodissa.

Kehittämistyössä olen ollut mukana mm. kunnan Koho-hankkeessa v.2005 -2007, jossa vedin ja kehitin päiväpalvelutoimintaa kirkonkyläläisille ja sivukylien ikäihmisille.

Yrittäminen ei ole minulle uutta, sillä olen toiminut itsenäisenä GNLD-myyjänä jo 7 vuotta.

Hain aikoinaan keinoja oman ja perheeni terveyden kohentamiseksi ja silloin sain apua GNLD-tuotteista.
  • Lähihoitajan Tutkintotodistus, Kuntoutuksen koulutusohjelma v. 2003, Rovaniemi
  • Kuntokallion, Ikääntyvien Liikunta- ja Viriketoiminnan ohjaajakurssi v. 2000, Sodankylä
  • Sosiaali- ja Terveydenhuollon Vanhustyön jatkokurssi v. 1994, Kemijärvi
  • Gerontologian jatkokurssi v.1991 Vanhustyön Keskusliitto, Helsinki
  • Vanhustyön Kehittäminen v.1988 Täydennyskoulutus, Sodankylä
  • Apuhoitajan tutkinto v.1980 Lapin Sairaanhoito-Oppilaitos, Rovaniemi